Praktisch

Wij zijn allen geconventioneerd en werken via derdebetalersregeling. Dit wil zeggen dat wij ons houden aan de tarieven opgelegd door het ziekenfonds en deze rechtstreeks factureren aan hen. Maandelijks ontvang je een overzicht van de aangerekende kosten via derde betaler. Hierop worden eveneens de supplementen (zie tabel hieronder), zoals verplaatsingskosten en een éénmalige administratieve kost, weergegeven. Deze kosten worden via overschrijving vereffend. 

Good Practice logo

Met enige fierheid dragen wij alle vijf het good practice logo. 

Dit logo is ontstaan vanuit de beroepsorganisatie VBOV. Het geeft aan dat je als vroedvrouw het engagement aangaat om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te optimaliseren. 

Concreet betekent dit dat wij 24/7 beschikbaar zijn, ons op regelmatige basis bijscholen op een professioneel erkende manier, dat wij een babyvriendelijk beleid voeren, transparantie bieden betreffende financiële aspecten omtrent de verleende zorgen, …  Lees hier meer over dit logo.

Supplementen 

Verplaatsingskost zone 1 < 4,5 km€3,00
Verplaatsingskost zone 2 < 6 km€4,00
Verplaatsingskost zone 3 < 9 km€6,00
Verplaatsingskost zone 4 < 12 km€8,00
Verplaatsingskost zone 5 < 15 km
€10,00
Verplaatsingskost buiten zone >15km
€12,00
Administratieve kost (éénmalig)
€25,00
Individuele voorbereiding 1u
€30,00
Forfait bij annulatie afspraak < 24u€15,00
Praktisch

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x